سوم

سوم

/
نمایش 1 تا 20 (از 45 محصول)
 • 1100 سوال چهار گزينه اي رياضي سوم ابتدايي مبتكران

  1100 سوال چهار گزينه اي رياضي سوم ابتدايي مبتكران

   نام مؤلف: بیژن خدادادی اسکی کتاب حاضر بر اساس مطالب کتاب درسی ریاضی سال سوم ابتدایی و در 20 بخش تألیف و در هر بخش با توجه به حجم مطالب و مباحث ، تعدادی پرسش چهارگزینه ای گنجانده شده است. پاسخ پرسش های هر بخش در انتهای کتاب به طور جداگانه درج شده تا مرجعی باشد برای کسانی که مایلند از درستی راه حل خود اطمینال حاصل کنند. کتاب شامل 20 بخش است که به ترتیب زیر می باشد: 1- عدد نویسی، 2- جمع و تفریق، 3- هندسه، 4- واحد اندازه گیری طول، 5- انواع خط و پاره خط، 6- ضرب یک عدد یک رقمی در یک عدد یک رقمی، 7- واحد اندازه گیری جرم، 8- تقسیم، 9- محیط، 10- ضرب و جمع و خاصیت ضرب، 11- گوشه و گوشه راست زاویه، 12- مدرج کردن و دایره، 13- مساحت مربع و مستطیل، 14- ضرب در 10 و ضرب سه عدد، 15- ضرب یک عدد چند رقمی در یک عدد یک رقمی، 16- ضرب و تقسیم متناظر، 17- هندسه ،18- خواندن ساعت ،19- قابلیت تقسیم و مضرب ،20- کسر متعارفی.

 • 7كتاب سوم ابتدايي - كلاغ‌ سپيد گاج

  7كتاب سوم ابتدايي - كلاغ‌ سپيد گاج

  کلاغ سپید شامل دروس رياضي، علوم تجربي، فارسي(بخوانيم)، فارسي(بنويسيم)، تعليمات اجتماعي ، هديه‌هاي آسمان، آموزش قرآن * ارائه‌ی نکات مهم از کتاب‌های درسی پایه‌ سوم دبستان * پاسخ تمامی پرسش‌های کتاب‌های درسی پایه سوم دبستان  * پوشش کامل مطالب کتاب‌های درسی با نمونه سؤالات تألیفی به صورت درس به درس

 • آموزش مفهومی ریاضی سوم دبستان - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش مفهومی ریاضی سوم دبستان - رهپویان دانش و اندیشه

  1. مدير علمي دپارتمان رياضي دبستان: خسرو داودي ( مولف کتاب درسي و کمک درسي )2. نويسنده سناريو آموزشي: محمد کنفچيان ( 8 سال سابقه تدريس )3. مدرس: محمد کنفچيان ( 8 سال سابقه تدريس ) مباحث جلسات به شرح زير است : شماره DVD شماره جلسه مبحث DVD 1   جلسه 1   حل مسأله به روش الگويابي   جلسه 2   شمارش چند تا چند تا   جلسه 3   ماشين ها ي ورودي  و خروجي   جلسه 4   ساعت در بعد ازظهر   جلسه 5   الگوهاي متقارن   جلسه 6   حل مسأله به روش الگو سازي   جلسه 7   معرفي عدد هزار   جلسه 8   ارزش مکاني   جلسه 9   ارزش پول   جلسه 10   عددهاي تقريبي   جلسه 11   حل مسأله به روش رسم شکل   جلسه 12   کسر   جلسه 13   کاربرد کسر در اندازه گيري   جلسه 14   تساوي کسرها DVD 2   جلسه 15   مقايسه کسرها   جلسه 16   حل مسأله به روش نمادين   جلسه 17   ضرب   جلسه 18   ضرب عددهاي يک رقمي   جلسه 19   خاصيت هاي ضرب   جلسه 20   تقسيم   جلسه 21   حل مسأله به روش زير مسأله   جلسه 22   خط ، نيم خط ، پاره خط   جلسه 23   محيط   جلسه 24   اندازه گيري سطح   جلسه 25   واحد اندازه گيري سطح   جلسه 26   حل مسأله به روش حل مسأله ساده تر   جلسه 27   مقايسه عددها   جلسه 28   جمع و تفريق اعداد چهاررقمي DVD 3   جلسه 29   جمع در جدول ارزش مکاني   جلسه 30   تفريق در جدول ارزش مکاني   جلسه 31   حل مسأله به روش حدس و آزمايش   جلسه 32   جدول داده ها   جلسه 33   احتمال   جلسه 34   نمودار دايره اي   جلسه 35   انتخاب نمودار   جلسه 36   حل مسأله به روش حذف حالت هاي نا مطلوب   جلسه 37   ضرب در عدد 10   جلسه 38   ضرب عددهاي يک رقمي در چند رقمي   جلسه 39   محاسبه ضرب   جلسه 40   تقسيم با باقي مانده  

 • آموزش مفهومی علوم سوم دبستان - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش مفهومی علوم سوم دبستان - رهپویان دانش و اندیشه

  1. مدير علمي دپارتمان مطالعات علوم تجربي دبستان: عزت السادات حسيني ( مولف کتاب درسي و کمک درسي )2. نويسنده سناريو آموزشي: فرناز فهيمي اميد ( 12 سال سابقه تدريس )3. مدرس: فرناز فهيمي اميد ( 12 سال سابقه تدريس ) مباحث جلسات به شرح زير است : شماره DVD شماره جلسه مبحث DVD 1   جلسه 1   زنگ علوم   جلسه 2   خوراکي ها   جلسه 3   مواد اطراف ما (1)   جلسه 4   مواد اطراف ما (1)   جلسه 5   مواد اطراف ما (2)   جلسه 6   مواد اطراف ما (2)   جلسه 7   آب ماده‌ي پر ارزش   جلسه 8   زندگي ما و آب DVD 2   جلسه 9   نور و مشاهده اجسام   جلسه 10   جستجو کنيم و بسازيم   جلسه 11   نيرو همه جا (1)   جلسه 12   نيرو همه جا (2)   جلسه 13   بکاريد و ببينيد   جلسه 14   بکاريد و ببينيد   جلسه 15   هر کدام جاي خود(1)   جلسه 16   هر کدام جاي خود(2)   جلسه 17   از گذشته تا آينده  

 • آموزش مفهومی فارسی سوم دبستان - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش مفهومی فارسی سوم دبستان - رهپویان دانش و اندیشه

  1. مدير علمي دپارتمان فارسي دبستان: مهين دخت برازش ( 38 سال سابقه تدريس )2. نويسنده سناريو آموزشي: مونا سيفي ( 12 سال سابقه تدريس )3. مدرس: مونا سيفي ( 12 سال سابقه تدريس )  مباحث جلسات به شرح زير است : شماره DVD شماره جلسه مبحث DVD 1   جلسه 1   صحبت هاي مشاور +محله ما   جلسه 2   زنگ ورزش   جلسه 3   طبيعت پاک ، آسمان آبي   جلسه 4   آواز گنجشک   جلسه 5   بلدرچين و برزگر   جلسه 6   فداکاران   جلسه 7   کار نيک   جلسه 8   پيراهن بهشتي DVD 2   جلسه 9   بوي نرگس   جلسه 10   يارمهربان   جلسه 11   نويسنده بزرگ   جلسه 12   ايران عزيز   جلسه 13   درس آزاد   جلسه 14   ايران آباد   جلسه 15   دريا   جلسه 16   اگر جنگل نباشد   جلسه 17   چشم هاي آسمان  

 • آموزش مفهومی مطالعات اجتماعی سوم دبستان - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش مفهومی مطالعات اجتماعی سوم دبستان - رهپویان دانش و اندیشه

  1. مدير علمي دپارتمان مطالعات اجتماعي دبستان: زهرا گيتي نژاد ( مولف کتاب درسي و کمک درسي )2. نويسنده سناريو آموزشي: کبري هاشمي ( 21 سال سابقه تدريس )3. مدرس: نسرين قلي زاده ( 23 سال سابقه تدريس ) مباحث جلسات به شرح زير است: شماره DVD شماره جلسه مبحث DVD 1   جلسه 1   من به دنيا آمدم   جلسه 2   من بزرگتر شده ام   جلسه 3   آيا ما مثل هم هستيم ؟   جلسه 4   اعضاي خانواده   جلسه 5   خانواده ام را دوست دارم   جلسه 6   تغيير در خانواده   جلسه 7   از بزرگترها قدرداني کنيم   جلسه 8   چرا با هم همکاري مي کنيم ؟   جلسه 9   مقررات خانه ما   جلسه 10   نيازهاي خانواده چگونه تأمين مي شود ؟   جلسه 11   منابع   جلسه 12   درست مصرف کنيم   جلسه 13   بازيافت   جلسه 14   خانواده ام را دوست دارم   جلسه 15   خانه ها با هم تفاوت دارند   جلسه 16   خانه شما چه شکلي است ؟   جلسه 17   از خانه محافظت کنيم   جلسه 18   مدرسه دوست داشتني ما   جلسه 19   مکان هاي مدرسه را بشناسيم   جلسه 20   خانه شما کجاست ؟   جلسه 21   جهت ها ي اصلي   جلسه 22   پست   جلسه 23   ايمني در کوچه و خيابان  

 • دروس امتحان سوم دبستان - کاگو

  دروس امتحان سوم دبستان - کاگو

  ویژگی های این مجموعه :  ۱. ایندکس دار ( دسترسی به دروس موردنظر در کمتر از ۲۰ ثانیه )  ۲. ۲رنگ ۳. شامل درس‌های : ریاضی ، علوم تجربی ، فارسی ، اجتماعی ، هدیه‌های آسمان  ۴. دارای خودارزیابی‌های میان نوبت اول و دوم و پایان نوبت اول و دوم  ۵. پوشش کل مطالب کتاب درسی با تعداد آزمون مورد نیاز  ۶. شامل تیپ‌های مختلف سؤال جهت تفهیم بهتر مطالب  ۷. داشتن فضای کافی برای پاسخ ۸. پاسخ نامه تشریحی

 • دروس طلایی سوم دبستان - کاگو

  دروس طلایی سوم دبستان - کاگو

  مزیت‏های این مجموعه: ۱.  کامل‌ترین راهنمای دروس (۶ درس)  ۲. تنها دروس ایندکس‌دار(سریع‏ترین راهنمای دروس) ۳. دسترسی به دروس موردنظر در کمتر از ۲۰ ثانیه  ویژگی‌های این مجموعه :  ۱. شامل درس‌های: ریاضی، فارسی خوانداری، فارسی نوشتاری، علوم تجربی، هدیه‌های آسمان، آموزش قرآن، مطالعات اجتماعی  ۲. ارائه مفاهیم و خلاصه  درس در ابتدای هر درس یا فصل از کتاب درسی  ۳. ذکر کادرهای بیش‌تر بدانیم جهت درک بهتر مفاهیم ۴. ارزشیابی‌های مستمر در پایان هر درس یا فصل با پاسخ تشریحی  ۵. پاسخ به تمامی پرسش‌های،فعالیت‌ها و سؤال‌های متن و ... کتاب‌های درسی  ۶. خودارزیابی  پایانی دی و خرداد با پاسخ تشریحی  ۷. مشخص بودن موارد مهم و سؤالات امتحانی  ۸. ویژگی خاص درس فارسی (بخوانیم و بنویسیم):جدول واژگان تازه - متضاد و هم خانواده ، ترجمه متن درس‌ها و شعر‌ها  ۹. ویژگی خاص درس قرآن : ذکر فضیلت سوره‌ها و نمودار مربوط به هر سوره و بیان اطلاعات جامع از سوره‌های قرآن

 • دفتر برنامه ريزي(راهنمايي و دبستان) - قلم چی

  دفتر برنامه ريزي(راهنمايي و دبستان) - قلم چی

  اين كتاب شامل 5 اصل راهنما در برنامه ريزي به روش قلم چي است كه عبارتند است:1-نوشتن تعداد ساعات مطالعه براي هر درس در خانه ي مربوط به آن درس2-برنامه ي هر كس مخصوص خود اوست(يعني برنامه ي شخصي هر كس با بقيه ي هم كلاسي ها و دوستان متفاوت است3-نقش اصلي را در اين روش برنامه ريزي خود دانش آموز دارد.4-مقياس زماني برنامه يك هفته است.5-رقيب اصلي هر فرد خود اوست(بهترين نوع رقابت رقابت ما با خود ماست).

 • دفتر رياضي سوم ابتدايي	- گاج

  دفتر رياضي سوم ابتدايي - گاج

  ویرایش 92 مطابق با کتاب درسی جدید -درج تمام تمرين‌ها و مسائل كتاب رياضي بدون پاسخ تشريحي جهت جلوگيري از اتلاف وقت دانش‌آموز -ارائه نكات مهمّ درسي به تناسب مبحث مربوطه با طراحي بسيار زيبا -قراردادن فضايي خالي در ابتداي بعضی مباحث و انتهای کتاب جهت درج نكات يا تمرين‌هاي اضافه  با اطمينان مي‌توان گفت كه دانش‌آموزان محترم با به‌كارگيري اين مجموعه كتاب‌ها به جاي دفتر رياضي، از زمان آزاد بسيار بيش‌تري برخوردار خواهند شد كه مي‌توانند از اين زمان مناسب براي تمرين بيش‌تر اين درس بسيار مهم استفاده نمايند و مفاهيم آن را به‌صورت كامل‌تر بياموزند. حتي از اين زمان مي‌توانند براي تمرين هرچه بيش‌تر دروس مختلف ديگر نيز بهره ببرند.

 • دوسالانه بخوانيم وبنويسيم سوم دبستان - قلم چی

  دوسالانه بخوانيم وبنويسيم سوم دبستان - قلم چی

  1-مجموعه سوال هاي امتحاني سراسر کشور 2-درس نامه 3-به همراه پاسخ هاي تشريحي جامع 4-نمودار فراواني سوال ها

 • دوسالانه علوم سوم دبستان - قلم چی

  دوسالانه علوم سوم دبستان - قلم چی

  1-مجموعه سوال هاي امتحاني سراسر کشور 2-درس نامه 3-به همراه پاسخ هاي تشريحي جامع 4-نمودار فراواني سوال ها

 • ریاضی سوم ابتدايي - كلاغ سپيد گاج

  ریاضی سوم ابتدايي - كلاغ سپيد گاج

  کلاغ سپید تمرین‌ها و سؤالات این کتاب دقیقاً منطبق با روند ارائه‌ی مفاهیم کتاب درسی و در راستای اهداف آموزشی آن طرّاحی گردیده است و معلمان محترم را در تفهیم مطالب و استفاده‌ی بهتر از ساعات محدوده آموزشی این درس یاری می‌نماید. در پایان این کتاب نیز بخشی با عنوان «آزمون پایانی» طراحی شده است که برای یادآوری و جمع‌بندی مطالب فصل‌های کتاب ریاضی سوم دبستان مفید خواهد بود. آن‌چه در این کتاب می‌خوانید: * مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی * ارائه‌ی مطالب بر اساس تقسیم‌بندی کتاب درسی * استفاده از تصاویر رنگی و جذاب

 • ریاضی سوم ابتدايي - كلاغ سپيد گاج

  ریاضی سوم ابتدايي - كلاغ سپيد گاج

  کلاغ سپید تمرین‌ها و سؤالات این کتاب دقیقاً منطبق با روند ارائه‌ی مفاهیم کتاب درسی و در راستای اهداف آموزشی آن طرّاحی گردیده است و معلمان محترم را در تفهیم مطالب و استفاده‌ی بهتر از ساعات محدوده آموزشی این درس یاری می‌نماید. در پایان این کتاب نیز بخشی با عنوان «آزمون پایانی» طراحی شده است که برای یادآوری و جمع‌بندی مطالب فصل‌های کتاب ریاضی سوم دبستان مفید خواهد بود. آن‌چه در این کتاب می‌خوانید: * مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی * ارائه‌ی مطالب بر اساس تقسیم‌بندی کتاب درسی * استفاده از تصاویر رنگی و جذاب

 • ریاضی سوم ابتدایی - ستاره طلایی گاج

  ریاضی سوم ابتدایی - ستاره طلایی گاج

  همان‌طور که مستحضرید بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه‌ی درسی ملی ریاضی در سطح کشور و نیز بر اساس تحقیقات بین‌المللی نظیر Timss و ... تغییرات شگرفی در محتوای برنامه‌ی درسی ریاضی و باالطبع در سیستم آموزش صورت پذیرفت. هدف از آموزش ریاضیات، کاربردی کردن آن در زندگی روزمره، در جهت حل مشکلات زندگی در حوزه‌های مختلف بوده تا افراد در برخورد با مسائل بتوانند به طور منطقی، استدلال کرده و قدرت تجزیه‌ و انتزاع را داشته باشند. کتاب حاضر با توجه به نکات فوق و تغییرات فراوانی که از نظر محتوا و روش ایجاد شده و با توجه به سبک‌های مختلف یادگیری فراگیران تألیف شده است، چرا معتقدیم:  با روش‌های دیروز، نمی‌توانیم فرزندان امروز را برای آینده آماده کنیم.           این کتاب کار، نوع تکامل یافته‌ای از دفتر مشق و تمرین است و با آموزش‌های روان خود (درسنامه‌ها)، جزء ابزار جدا نشدنی از فراگیران می‌باشدو به کمک آن می‌توان از تکالیف نظام یافته، مؤثر و مطلوبی بهره جست و ضمن سهولت در تثبیت یادگیری معنا دار و سرعت بخشیدن به فرآیند یاددهی - یادگیری، انگیزه‌ی لازم جهت تداوم کار در فراگیران ایجاد شود. وجه تمایز این کتاب با سایر کتب کمک آموزشی، آموزش مطالب درسی با شخصیت‌های هم سن و سال بچه‌های سوم ابتدایی است که باعث ارتباط نزدیک بچه‌ها با کتاب می‌شود چرا که در روش‌های نوین یادگیری به آموزش از طریق همسالان تأکید شده است. همچنین فعالیت‌هایی نظیر بازی کن و بیاموز، فعالیت کن و بیاموز، ارزشیابی‌های مستمر ماهانه، دوره‌ای و پایانی و .... با سیستم کیفی توصیفی، به آموزش و بازخوردگرفتن از آموخته‌های فراگیران می‌انجامد.    

 • ریاضی سوم ابتدایی - کار و تمرین گل واژه

  ریاضی سوم ابتدایی - کار و تمرین گل واژه

  1. کلبه آموزش 2. تمرین 3. ارزشیابی 4. ارزشیابی معلم 5. ارزشیابی پایانی‌ ناهیدسادات ضیغمی 166

/
نمایش 1 تا 20 (از 45 محصول)
سازندگان
 • انتشارات بیست
 • اندیشمند
 • اندیشه فائق
 • بارسا
 • تخته سیاه
 • جویا مجد
 • خانه زیست شناسی
 • خط سفید
 • خوشخوان
 • خیلی سبز
 • دنیای ریاضی
 • رهپویان دانش و اندیشه
 • شبقره
 • علمی فار
 • مبتکران
 • مزینانی
 • مشاوران آموزش
 • منتشران
 • مهر و ماه
 • نشر الگو
 • نشر جوکار
 • نشر دریافت
 • کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
 • کاگو
 • کلک معلم
 • گاج
 • گل واژه
نظر سنجي
کدام تیم قهرمان لیگ برتر میشود؟
 •   استقلال
 •   پرسپولیس
 •   سایر تیمها
AmazingCounters.com