هشتم

هشتم

/
نمایش 1 تا 20 (از 73 محصول)
 • 8 کتاب هشتم(دوره اول متوسطه) - کلاغ سپید گاج

  8 کتاب هشتم(دوره اول متوسطه) - کلاغ سپید گاج

  کلاغ سپید اولین کتاب مطابق با کتاب‌های درسی 93-94   این کتاب شامل هشت بخش است که در هر بخش، یک کتاب از 8 کتاب درسی پایه هشتم متوسطه مورد بررسی قرار گرفته است. که شامل دروس ریاضی، علوم تجربی، فارسی+آموزش مهارت‌های نوشتاری(نگارش و انشا)، انگلیسی(workbook,student book)، عربی، پیا‌های آسمانی، آموزش قرآن، مطالعات اجتماعی می‌باشد. ویژگی‌های این بخش‌ها به شرح زیر است: * ارائه‌ی نکات مهم از کتاب‌های درسی پایه‌ی هشتم * پاسخ‌ تمامی پرسش‌های کتاب‌های درسی پایه‌ هشتم * پوشش کامل مطالب کتاب‌های درسی با نمونه سؤالات تألیفی به صورت درس به درس

 • آموزش مفهومی ریاضی هشتم - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش مفهومی ریاضی هشتم - رهپویان دانش و اندیشه

  1. سرگروه : خسرو داودي ( مولف کتاب درسي )2. نويسنده سناريو آموزشي: بابک بامداد ( 20 سال سابقه تدريس )3. مدرس: بابک بامداد ( 20 سال سابقه تدريس ) مباحث جلسات به شرح زير است : شماره DVD شماره جلسه مبحث DVD 1   جلسه 1   يادآوري عددهاي صحيح   جلسه 2   معرفي عددهاي گويا   جلسه 3   جمع و تفريق عددهاي گويا   جلسه 4   ضرب و تقسيم عددهاي گويا   جلسه 5   يادآوري عددهاي اول   جلسه 6   تعيين عددهاي اول   جلسه 7   چند ضلعي ها و تقارن   جلسه 8   توازي و تعامد   جلسه 9   چهارضلعي ها   جلسه 10   زاويه هاي داخلي   جلسه 11   زاويه هاي خارجي   جلسه 12   ساده کردن عبارت هاي جبري DVD 2   جلسه 13   پيدا کردن مقدار يک عبارت جبري   جلسه 14   تجزيه عبارت هاي جبري   جلسه 15   معادله   جلسه 16   جمع بردارها   جلسه 17   ضرب عدد در بردار   جلسه 18   بردارهاي واحد مختصات   جلسه 19   حل نمونه سوالات نيم سال اول   جلسه 20   رابطه? فيثاغورس   جلسه 21   شکل هاي هم نهشت   جلسه 22   مثلث هاي هم نهشت   جلسه 23   هم نهشتي مثلث هاي قائم الزاويه   جلسه 24   توان DVD 3   جلسه 25   تقسيم اعداد توان دار   جلسه 26   جذر تقريبي   جلسه 27   نمايش اعداد راديکالي روي محور اعداد   جلسه 28   خواص ضرب و تقسيم راديکال ها   جلسه 29   دسته بندي داده ها   جلسه 30   ميانگين داده ها   جلسه 31   احتمال يا اندازه گيري شانس   جلسه 32   بررسي حالت هاي ممکن    جلسه 33   خط و دايره   جلسه 34   زاويه هاي مرکزي   جلسه 35   زاويه هاي محاطي   جلسه 36   حل نمونه سوالات نيم سال دوم  

 • آموزش مفهومی زبان هشتم - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش مفهومی زبان هشتم - رهپویان دانش و اندیشه

  1.سرگروه: نورا... قرباني ( 28 سال سابقه تدريس ). نويسنده سناريو آموزشي: نورا... قرباني ( 28 سال سابقه تدريس )2. مدرس: فرزانه نجف زادهمباحث جلسات به شرح زير است : شماره DVD شماره جلسه مبحث DVD 1   جلسه 1   درس اول : مکالمه و تمرين مکالمات   جلسه 2   درس اول : تلفظ و تمرين  مهارت هاي زباني   جلسه 3   درس دوم : مکالمه و تمرين مکالمات   جلسه 4   درس دوم : تلفظ و تمرين  مهارت هاي زباني   جلسه 5   درس سوم : مکالمه و تمرين مکالمات   جلسه 6   درس سوم : تلفظ و تمرين  مهارت هاي زباني   جلسه 7   درس چهارم : مکالمه و تمرين مکالمات   جلسه 8   درس چهارم : تلفظ و تمرين  مهارت هاي زباني DVD 2   جلسه 9   حل نمونه سوالات نيم سال اول   جلسه 10   درس پنجم : مکالمه و تمرين مکالمات   جلسه 11   درس پنجم :تلفظ و تمرين  مهارت هاي زباني   جلسه 12   درس ششم : مکالمه و تمرين مکالمات   جلسه 13   درس ششم :تلفظ و تمرين  مهارت هاي زباني   جلسه 14   درس هفتم : مکالمه و تمرين مکالمات   جلسه 15   درس هفتم :تلفظ و تمرين  مهارت هاي زباني   جلسه 16   حل نمونه سوالات نيم سال دوم  

 • آموزش مفهومی عربی هشتم - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش مفهومی عربی هشتم - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: حسام حاج مومن ( 6 سال سابقه تدريس )2. مدرس: حسام حاج مومن ( 6 سال سابقه تدريس ) مباحث جلسات به شرح زير است : شماره DVD شماره جلسه  مبحث DVD 1   جلسه 1   روخواني و ترجمه متن درس 1   جلسه 2   قواعد وحل تمرين درس 1   جلسه 3   روخواني و ترجمه متن درس 2   جلسه 4   قواعد وحل تمرين درس 2   جلسه 5   روخواني و ترجمه متن درس 3   جلسه 6   قواعد وحل تمرين درس 3   جلسه 7   روخواني و ترجمه متن درس 4   جلسه 8   قواعد وحل تمرين درس 4   جلسه 9   روخواني و ترجمه متن درس 5   جلسه 10   قواعد وحل تمرين درس 5   جلسه 11   حل نمونه سوالات نيم سال اول DVD 2   جلسه 12   روخواني و ترجمه متن درس 6   جلسه 13   قواعد وحل تمرين درس 6   جلسه 14   روخواني و ترجمه متن درس 7   جلسه 15   قواعد وحل تمرين درس 7   جلسه 16   روخواني و ترجمه متن درس 8   جلسه 17   قواعد وحل تمرين درس 8   جلسه 18   روخواني و ترجمه متن درس 9   جلسه 19   قواعد وحل تمرين درس 9   جلسه 20   روخواني و ترجمه متن درس 10   جلسه 21   قواعد وحل تمرين درس 10   جلسه 22   حل نمونه سوالات نيم سال دوم  

 • آموزش مفهومی علوم هشتم - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش مفهومی علوم هشتم - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: مريم بيات2. مدرس: مريم بيات  مباحث جلسات به شرح زير است : شماره DVD شماره جلسه مبحث DVD 1   جلسه 1   مخلوط وجداسازي مواد   جلسه 2   تغيير هاي شيميايي در خدمت زندگي   جلسه 3   از درون اتم چه خبر   جلسه 4   تنظيم عصبي   جلسه 5   حس وحركت   جلسه 6   تنظيم هورموني   جلسه 7   الفباي زيست فناوري   جلسه 8   حل نمونه سوالات نيم سال اول DVD 2   جلسه 9   توليد مثل در جانداران   جلسه 10   الكتريسيته   جلسه 11   مغناطيس   جلسه 12   کاني ها   جلسه 13   سنگ ها   جلسه 14   هوازدگي   جلسه 15   نور وويژگي هاي آن   جلسه 16   نوسان وموج   جلسه 17   حل نمونه سوالات نيم سال دوم  

 • امتحان‌یار دروس سال هشتم ( اول متوسطه)	 - گاج

  امتحان‌یار دروس سال هشتم ( اول متوسطه) - گاج

  مطابق با آخرین تغییرات کتاب‌های درسی سال 93 این کتاب در دو بخش نوبت اول و دوم (21 دوره سؤالات امتحانی نوبت اول و 40 دوره سؤالات امتحانی نوبت دوم) گردآوری شده است. علاوه بر این امتحانات برای هر نوبت، یک آزمون میان نوبت (1 دوره میان نوبت اول، 3 دوره نوبت اول، 1 دوره میان نوبت دوم، 6 دوره آزمون پایانی همراه با پاسخنامه تشریحی) نیز در نظر گرفته شده است تا نیاز دانش‌آموزان برای این امتحانات نیز برطرف شود. تعداد سؤالات هر نوبت در هر درس بسته به اهمیت آن درس متفاوت است که هدف از این کار قابل استفاده بودن کتاب برای دانش‌آموزان در هر زمان از سال تحصیلی است. تمامی آزمون‌ها به ترتیب شامل دروس ریاضیات، علوم تجربی، زبان‌انگلیسی، عربی، فارسی، مطالعات اجتماعی و پیام‌های آسمان همراه با پاسخنامه تشریحی می‌باشد.  

 • انگلیسی هشتم - کاروتمرین گل واژه

  انگلیسی هشتم - کاروتمرین گل واژه

  ساختار و ویژگی‌های مهم: با توجه به اهمیت و ضرورت مرور مطالب آموخته شده در پایه هفتم بخشی با نام "Review of book one" قرار داده شده است . هر یک از دروس کتاب دارای ساختار و ویژگی‌های زیر است: 1. کلبه آموزش  "let’s learn": دراین قسمت، خلاصه‌ای از نکات مهم گرامری و اصطلاحات اصلی مکالمه هر درس قرار داده شده است تا دانش‌آموز برای هر بار حل تمرین، مروری بر اطلاعات کلی آن درس داشته باشد. 2. تمرین "Exercise": در این قسمت تمرین­ها­ی متنوع مربوط به هر درس در قالب­های متنوع و با هدف آشنایی و تقویت املای واژگان، مکالمه، درک مطلب و گرامر و شنیداری گنجانده شده است. 3. آزمون "Quiz":  در پایان هر درس آزمون کوتاهی برای مرور و سنجش آموخته های دانش آموز در کل درس قرار داده شده است. 4. مرور"Review": با توجه به مرتبط بودن و کاربردی بودن مطالب هر کدام از درس ها، مطابق با کتاب درسی بعد از هر دو درس، آزمون مروری آن دو درس قرار داده شده است. 5. آزمون‌های جامع: با توجه به بودجه بندی مطالب کتاب درسی برای نوبت اول و دوم 4 دوره آزمون میان نوبت اول و دوم طراحی شده است که هدف اصلی این آزمون ها آشنایی دانش آموزان با نمونه سوالات امتحانی استاندارد و امتحانی مدارس است. 6. متن تمرین‌های شنیداری: در انتهای کتاب با توجه به اهمیت افزایش قدرت تشخیص کلمات برای گسترش دایره لغات و روانتر صحبت کردن، متن تمامی مکالمات تمرینهای شنیداری هر درس قرار داده شده است تا در صورت تشخیص ندادن لغتی، دانش آموز به مرجع صحیح آنها دسترسی داشته باشد.     سهراب غلامپور - علیرضا سعیدی  125

 • انگلیسی هشتم - گلبرگ گل واژه

  انگلیسی هشتم - گلبرگ گل واژه

  1. سؤالات درس: در این قسمت انواع سؤالات امتحانی (چهارگزینه‌ای، جای‌خالی، وصل‌ کردنی، صحیح و غلط، پاسخ تکمیلی و ...) گنجانده شده است. 2. پاسخ‌نامه: بعد از سؤالات هر درس پاسخنامه کاملاٌ تشریحی قرار دارد تا دانش‌آموزان با نحوه پاسخگویی سؤالات، گام به گام آشنا شوند. 3. ضمیمه: در این قسمت واژه‌نامه موضوعی، فهرستی از اصطلاحات و مکالمات هر درس و ... قرار داده شده است. 4. آزمون: دراین کتاب، با ارائه چندین دوره آزمون جامع همراه با بارم بندی، زمینه برای سنجش نهایی دانش‌آموز فراهم می‌شود.     منیره حسینی - سید صالح قریشی 

 • انگلیسی پایه هشتم ( دوره اول متوسطه) - گاج

  انگلیسی پایه هشتم ( دوره اول متوسطه) - گاج

  در این کتاب تمام توان خود را بر آن نهادیم تا کاستی‌ها و خلاهای موجود در کتاب درسی را جبران کنیم و با ارائه‌ی تمرین‌های مختلف در هر یک از مهارت‌های زبانی (به خصوص listening) در راستای کمک به اصلاح روند آموزش زبان کشور قدمی هر چند کوتاه برداریم. در کنار کتاب یک لوح فشرده‌ی نرم‌افزاری حاوی مطالب وتمرین‌های جذاب نیز ارائه شده است.

 • جامع تیز هوشان هشتم خیلی سبز

  جامع تیز هوشان هشتم خیلی سبز

  کلاس هشتم آزمون تیزهوشان ندارد اما زمان خوبی است که خودتان را برای آزمون سال آینده آماده کنید. آزمون یعنی مسابقه و مسلم است کسی که زودتر و بهتر خودش را آماده کرده باشد، نتیجه‌ی بهتری می‌گیرد. سؤال‌های کتاب، چه آن‌ها که از آزمون‌های سال قبل انتخاب شده‌اند و چه آن‌ها که تآلیفی‌اند، تمام نکات مفهومی و ریز کتاب‌های درسی‌تان را پوشش می‌دهند. علاوه بر این، سؤال‌ها طوری طرح شده‌اند که قوه‌ی خلاقیت و ابتکارتان را به چالش بکشند. مؤلفان نفیسه قیدی – نیما قفل‌گری – فخرالزمان امینی هنجنی – الهام سادات رحمانی – مریم چیت‌سازان تعداد صفحات 296

 • دروس امتحان هشتم - کاگو

  دروس امتحان هشتم - کاگو

  ویژگی های این مجموعه :  ۱. ایندکس دار ( دسترسی به دروس موردنظر در کمتر از ۲۰ ثانیه )  ۲. ۲رنگ ۳. شامل درس‌های : ریاضی ، علوم تجربی ، فارسی ،املا،مطالعات اجتماعی ، هدیه‌های آسمان،عربی،انگلیسی،قرآن  ۴. دارای آزمون‌های میان نوبت اول و دوم و پایان نوبت اول و دوم  ۵. پوشش کل مطالب کتاب درسی با تعداد آزمون مورد نیاز  ۶. شامل تیپ‌های مختلف سؤال جهت تفهیم بهتر مطالب  ۷. داشتن فضای کافی برای پاسخ ۸. پاسخ نامه تشریحی

 • دروس طلایی پایه هشتم - کاگو

  دروس طلایی پایه هشتم - کاگو

  مزیت‏‌های این مجموعه:  ۱. کامل‌ترین راهنمای دروس(۱۱درس)  ۲. تنها دروس ایندکس‌دار(سریع‌ترین راهنمای دروس)  ۳. دسترسی به دروس موردنظر در کمتر از ۲۰ ثانیه  ویژگی‌های این مجموعه :  ۱. شامل درس‌های : آموزش قرآن ، عربی ، انگلیسی ، تفکر و سبک زندگی ، مطالعات اجتماعی ، پبام‌های آسمان ، کار و فناوری، ریاضی ، نگارش و انشا ، فارسی ، علوم تجربی  ۲. ارائه مفاهیم و خلاصه درس در ابتدای هر درس یا فصل از کتاب درسی  ۳. ذکر کادرهای بیش‌تر بدانیم جهت درک بهتر مفاهیم  ۴. ارزشیابی‌های مستمر در پایان هر درس یا فصل با پاسخ تشریحی  ۵. پاسخ به تمامی پرسش‌ها،فعالیت‌ها و سوال‌های متن و ... کتاب‌های درسی  ۶. آزمون‌های پایانی دی و خرداد با پاسخ تشریحی  ۷. مشخص بودن موارد مهم و سؤالات امتحانی  ۸. ویژگی خاص درس فارسی(بخوانیم و بنویسیم):جدول واژگان تازه - متضاد و هم خانواده ،ترجمه متن درس‌ها و شعر‌ها، متن انشا  ۹. ویژگی خاص درس قرآن : ذکر فضیلت سوره‌ها و نمودار مربوط به هر سوره و بیان اطلاعات جامع از سوره‌های قرآن

 • دفتر رياضي پایه هشتم ( دوره اول متوسطه) - گاج

  دفتر رياضي پایه هشتم ( دوره اول متوسطه) - گاج

  درج تمام تمرين‌ها و مسائل كتاب رياضي بدون پاسخ تشريحي جهت جلوگيري از اتلاف وقت دانش‌آموز -ارائه نكات مهمّ درسي به تناسب مبحث مربوطه با طراحي بسيار زيبا -قراردادن فضايي خالي در ابتداي بعضی مباحث و انتهای کتاب جهت درج نكات يا تمرين‌هاي اضافه  *با اطمينان مي‌توان گفت كه دانش‌آموزان محترم با به‌كارگيري اين مجموعه كتاب‌ها به جاي دفتر رياضي، از زمان آزاد بسيار بيش‌تري برخوردار خواهند شد كه مي‌توانند از اين زمان مناسب براي تمرين بيش‌تر اين درس بسيار مهم استفاده نمايند و مفاهيم آن را به‌صورت كامل‌تر بياموزند. حتي از اين زمان مي‌توانند براي تمرين هرچه بيش‌تر دروس مختلف ديگر نيز بهره ببرند  

 • دفتر عربی پایه هشتم ( دوره اول متوسطه) - گاج

  دفتر عربی پایه هشتم ( دوره اول متوسطه) - گاج

  * درج تمام تمرینات کتاب بدون پاسخ تشريحي جهت جلوگيري از اتلاف وقت دانش‌آموز * قرار دادن فضای مناسب جهت نوشتن جواب تمرینات و معنی جملات * قرار دادن قواعد و نکات مهم درسی نیز به تناسب هر درس و مبحث با طراحی بسیار زیبا با اطمينان مي‌توان گفت كه دانش‌آموزان محترم با به‌كارگيري اين مجموعه كتاب‌ها به جاي دفتر عربی، از زمان آزاد بسيار بيش‌تري برخوردار خواهند شد كه مي‌توانند از اين زمان مناسب براي تمرين بيش‌تر اين درس بسيار مهم استفاده نمايند و مفاهيم آن را به‌صورت كامل‌تر بياموزند. حتي از اين زمان مي‌توانند براي تمرين هرچه بيش‌تر دروس مختلف ديگر نيز بهره ببرند.

 • ریاضی امتحانی هشتم جویا مجد

  ریاضی امتحانی هشتم جویا مجد

  مطابق با آخرین تغییرات سوال های امتحانی بدون پاسخ کتاب کار ویژه خانه و مدرسه تمرین های طبقه بندی شده

/
نمایش 1 تا 20 (از 73 محصول)
سازندگان
 • انتشارات بیست
 • اندیشمند
 • اندیشه فائق
 • بارسا
 • تخته سیاه
 • جویا مجد
 • خانه زیست شناسی
 • خط سفید
 • خوشخوان
 • خیلی سبز
 • دنیای ریاضی
 • رهپویان دانش و اندیشه
 • شبقره
 • علمی فار
 • مبتکران
 • مزینانی
 • مشاوران آموزش
 • منتشران
 • مهر و ماه
 • نشر الگو
 • نشر جوکار
 • نشر دریافت
 • کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
 • کاگو
 • کلک معلم
 • گاج
 • گل واژه
نظر سنجي
کدام تیم قهرمان لیگ برتر میشود؟
 •   استقلال
 •   پرسپولیس
 •   سایر تیمها
AmazingCounters.com