نرم افزار

نرم افزار

/
نمایش 1 تا 20 (از 113 محصول)
 • آموزش جامع اقتصاد - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع اقتصاد - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: آقاي تمنـا و خانم مريم مهري  2. مدرسين: آقاي تمنـا و خانم مريم مهري  جدول مباحث تدريس در هر جلسه به شرح زير است: شماره DVD شماره جلسه مبحث 1 جلسه 1 اقتصاد چيست؟   جلسه 2 آشنايي با شاخص‌هاي اقتصادي   جلسه 3 مسائل: توليد ملي و داخلي   جلسه 4 مسائل: درآمد ملي و ارزش افزوده   جلسه 5 مسائل: محاسبه‌ توليد كل جامعه به قيمت ثابت و جاري   جلسه 6 توليد   جلسه 7 مسائل: محاسبه‌ سود و زيان   جلسه 8 مسائل: نيروگاه برق 2   جلسه 9 بازار   جلسه 10 دولت و اقتصاد   جلسه 11 اقتصاد و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه 12 بودجه‌ دولت   جلسه 13 مسائل: انواع نرخ مالياتي 1   جلسه 14 مسائل: انواع نرخ مالياتي   جلسه 15 مسائل: محاسبه‌ هزينه‌ استهلاك   جلسه 16 مفاهيم و معيارهاي توسعه 3   جلسه 17 توزيع درآمد و فقر   جلسه 18 مسائل: دهك‌ها و بررسي وضعيت توزيع درآمد   جلسه 19 دولت و توسعه   جلسه 20 پول   جلسه 21 مسائل:پول   جلسه 22 بانك و بورس   جلسه 23 تجارت بين‌الملل   جلسه 24 آشنايي با برخي نهادها و مؤسسات مؤثر در اقتصاد جهان  

 • آموزش جامع جامعه شناسی و علوم اجتماعی - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع جامعه شناسی و علوم اجتماعی - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: وحيد تمنــا ( 20سال سابقه تدريس )2. مدرس: وحيد تمنــا ( 20 سال سابقه تدريس ) جدول مباحث تدريس در هر جلسه به شرح زير است: شماره DVD شماره جلسه مبحث 1   جلسه 1   كنش انساني   جلسه 2  علوم انساني + اهميت علوم انساني    جلسه 3   كنش اجتماعي + علوم اجتماعي   جلسه 4 تاريخچه‌ي جامعه‌شناسي   جلسه 5 پيشينه‌ي علوم اجتماعي- جهان اجتماعي و جهان طبيعي   جلسه 6 اجزا و لايه‌هاي جهان اجتماعي   جلسه 7 جهان‌هاي اجتماعي   جلسه 8 پيامدهاي جهان اجتماعي 2   جلسه 9 انواع جهان اجتماعي + شناخت اجتماعي   جلسه 10 انواع شناخت علمي+ شناخت اجتماعي تجربي   جلسه 11 شناخت اجتماعي عقلي، شهودي و شناخت اجتماعي در قرآن   جلسه 12 گستره‌ي جهان اجتماعي   جلسه 13 نظام اجتماعي   جلسه 14 فرهنگ 1 + فرهنگ 2   جلسه 15 هويت + هويت فردي و اجتماعي   جلسه 16 باز توليد و تغييرات هويتي و تحولات اجتماعي 3   جلسه 17 تحولات هويتي فرهنگ+ از خود بيگانگي فرهنگي   جلسه 18 هويت ايراني + مشاوره   جلسه 19 قدرت و اقتدار + نظام سياسي+ انواع نظام سياسي   جلسه 20 جهان فرهنگي   جلسه 21 فرهنگ جهاني   جلسه 22 فرهنگ جهاني 1   جلسه 23 فرهنگ جهاني 2   جلسه 24 عقايد و ارزش‌هاي بنيادين فرهنگ غرب 4   جلسه 25 تكوين فرهنگ جديد غرب   جلسه 26 جامعه‌ي جهاني   جلسه 27 تحولات نظام جهاني   جلسه 28 جهان دو قطبي   جلسه 29 جنگ‌ها، بحران‌ها و تقابل‌هاي جهاني   جلسه 30 بحران‌هاي زيست محيطي، معرفتي و معنوي   جلسه 31 بيدارگران اسلامي و منورالفکران و روشنفكران غرب زده   جلسه 32  انقلاب اسلامي ايران   جلسه 33  بيداري اسلامي  

 • آموزش جامع دیفرانسیل - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع دیفرانسیل - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: سعيد جلالي ( 20 سال سابقه تدريس )2. مدرس: سعيد جلالي( 20 سال سابقه تدريس ) مبحث هر جلسه به شرح زير است :  شماره DVD شماره جلسه مبحث DVD 1   جلسه 1   دستگاه اعداد حقيقي   جلسه 2   قدر مطلق و نامساوي مثلثي   جلسه 3   بازو بسته بودن مجموعه ها و تست هاي مروري فصل صفر   جلسه 4   همگرايي دنباله ها و کران داري   جلسه 5   تعريف دنباله و يکنوايي دنباله ها   جلسه 6   تست هاي کنکورهاي سراسري داخل و خارج فصل1   جلسه 7   مفاهيم ، محاسبه حد و قضيه فشردگي DVD 2   جلسه 8   تعريف دنباله اي حد   جلسه 9   تست هاي کنکور سراسري داخل و خارج مبحث حد   جلسه 10   پيوستگي در نقطه و در بازه   جلسه 11   قضيه مقدار مياني ، قضيه بولتزانو و پيوستگي توابع معکوس   جلسه 12   تست هاي کنکورهاي سراسري داخل و خارج مبحث پيوستگي   جلسه 13   مجانب قائم و افقي و حد در بي نهايت   جلسه 14   مجانب مايل و هم ارزي نيوتن DVD 3   جلسه 15   تست هاي کنکور سراسري داخل و خارج مبحث مجانب   جلسه 16   مشتق پذيري و آهنگ تغيير   جلسه 17   مفاهيم و تعريف مشتق و قواعد مشتق گيري   جلسه 18   معادله مماس و قائم از نقطه اي روي منحني و خارج آن   جلسه 19   مشتق مراتب بالاتر -مشتق روابط ضمني و مرکب   جلسه 20   مشتق توابع معکوس ، نمايي و لگاريتمي   جلسه 21   تست هاي کنکورهاي سراسري داخل و خارج مبحث مشتق DVD 4   جلسه 22   نقاط بحراني ، اکسترمم موضعي سراسري   جلسه 23   بهينه سازي   جلسه 24   تست هاي کنکورهاي سراسري مبحث بحراني و بهينه سازي   جلسه 25   تقعر و نقطه عطف   جلسه 26   تحليل نمودار Fو Fٌ و بهينه سازي   جلسه 27   نمودار شناسي   جلسه 28   تست هاي کنکورهاي سراسري مبحث نمودار شناسي DVD 5   جلسه 29   خواص سيگما و کران هاي انتگرال   جلسه 30   انتگرال گيري تابع اوليه -1   جلسه 31   انتگرال گيري تابع اوليه -2   جلسه 32   انتگرال گيري معين   جلسه 33   قضيه مقدار ميانگين و سطح محصور   جلسه 34   تست هاي کنکور سراسري داخل و خارج کشور-مبحث انتگرال   جلسه 35   بررسي تست کنکور 93  

 • آموزش جامع دین و زندگی - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع دین و زندگی - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: مرتضي محسني کبير ( 33 سال سابقه تدريس ) 2. مدرس: مرتضي محسني کبير  ( 33 سال سابقه تدريس ) جدول مباحث تدريس در هر جلسه به شرح زير است: شماره DVD شماره جلسه مبحث 1   جلسه 1 هستي بخش   جلسه 2 يگانه بي همتا   جلسه 3 حقيقت بندگي   جلسه 4 در مسير اخلاص   جلسه 5 قدرت پرواز   جلسه 6 سنت هاي خداوند   جلسه 7 حل نمونه سوالات نيم سال اول   جلسه 8 بازگشت   جلسه 9 پايه هاي استوار   جلسه 10 برنامه اي براي فردا   جلسه 11 زندگي در دنياي امروز   جلسه 12 حل نمونه سوالات نيم سال دوم 2   جلسه 13 هدايت الهي   جلسه 14 هدايت مستمر   جلسه 15 معجزه اي از نوع کتاب   جلسه 16 گستره رسالت پيامبر   جلسه 17 تداوم رسالت   جلسه 18 جايگاه امامت   جلسه 19 وضع فرهنگي و سياسي عصر ائمه   جلسه 20 احياي ارزش هاي راستين   جلسه 21 حل نمونه سوالات نيم سال اول   جلسه 22 خورشيد پنهان   جلسه 23 در انتظار طلوع   جلسه 24 مرجعيت و ولايت فقيه 3   جلسه 25 ويژگي هاي حکومت اسلامي   جلسه 26 عزت نفس   جلسه 27 زمينه هاي پيوند   جلسه 28 پيوند مقدس   جلسه 29 کانون مهر   جلسه 30 حل نمونه سوالات نيم سال دوم   جلسه 31 جلوه هاي حکمت و تدبير   جلسه 32 با کاروان هستي   جلسه 33 سرمايه هاي انسان   جلسه 34 خود حقيقي   جلسه 35 پنجره اي به روشنايي   جلسه 36 آينده اي روشن   جلسه 37 منزلگاه بعد 4   جلسه 38 واقعه بزرگ   جلسه 40 حل نمونه سوالات نيم سال اول   جلسه 41 فرجام کار   جلسه 42 اعتماد بر او   جلسه 43 دوستي با حق   جلسه 44 فضيلت آراستگي   جلسه 45 زيبايي عفاف   جلسه 46 نظارت همگاني   جلسه 47 کار و درآمد حلال   جلسه 48 ياري از نماز و روزه   جلسه 49 حل نمونه سوالات نيم سال دوم  

 • آموزش جامع روانشناسی - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع روانشناسی - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: سيد مرتضي ناوندي ( 10 سال سابقه تدريس )2. مدرس: سيد مرتضي ناوندي  ( 10 سال سابقه تدريس ) جدول مباحث تدريس در هر جلسه به شرح زير است: شماره DVD شماره جلسه مبحث 1   جلسه 1 فصل اول: مقدمه   جلسه 2 فصل اول: رويکردها   جلسه 3 فصل اول: روش تحقيق   جلسه 4 فصل دوم: مفهوم رشد، ويژگي ها، نظريات   جلسه 5 فصل دوم: کودکي اول و دوم و مقايسه   جلسه 6 فصل دوم: نوجواني 1   جلسه 7 فصل دوم: نوجواني 2   جلسه 8 فصل سوم: ادراک، بينايي 2   جلسه 9 فصل سوم: توجه و انواع آن   جلسه 10 فصل سوم: حافظه و اصول آن   جلسه 11 فصل سوم: انواع حافظه   جلسه 12 فصل سوم: اشکال مختلف زبان و ساختارهاي مغزي زبان   جلسه 13 فصل چهارم: مفهوم سلامت روان، روانشناسي سلامت   جلسه 14 فصل چهارم: فشار رواني و واکنش در برابر آن   جلسه 15 فصل چهارم: ناکامي و تعارض   جلسه 16 فصل چهارم: انواع اختلال رواني   جلسه 17 فصل چهارم: انواع درمان اختلالات رواني  

 • آموزش جامع ریاضی - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع ریاضی - رهپویان دانش و اندیشه

      1. نويسنده سناريو آموزشي: آقاي وحيد تمنـا و آقاي مصطفي عليزاده ناييني 2. مدرسين: آقاي وحيد تمنـا و آقاي مصطفي عليزاده ناييني  جدول مباحث تدريس در هر جلسه به شرح زير است: شماره DVD شماره جلسه مبحث 1 جلسه 1 مجموعه‌ها (1)   جلسه 2 مجموعه‌ها (2)   جلسه 3 توان و توان منفي   جلسه 4 توان كسري و راديكال   جلسه 5 مسائل راديکال   جلسه 6 اتحادها و تجزيه 1 و چند جمله اي ها   جلسه 7 اتحادها و تجزيه (2)   جلسه 8 معادلات خط (1)   جلسه 9 معادلات خط (2)   جلسه 10 معادلات خط (3) 2   جلسه 11 معادلات خط (4)  جلسه 12 تابع (1)   جلسه 13 تابع (2)   جلسه 14 تابع (3)   جلسه 15 معادلات درجه 1و2   جلسه 16 معادلات درجه 2   جلسه 17 نامعادلات و دستگاه دو معادله دو مجهولي   جلسه 18 مثلثات   جلسه 19 آمار و مدل سازي (1) 3   جلسه 20 آمار و مدل سازي (2)   جلسه 21 آمار و مدل سازي (3)   جلسه 22 آمار و مدل سازي (4)   جلسه 23 استدلال رياضي   جلسه 24 دنباله حسابي   جلسه 25 دنباله هندسي (1)   جلسه 26 دنباله هندسي (2)   جلسه 27 دنباله مثلثي، مربعي و فيبوناتچي 4   جلسه 28 لگاريتم (1)   جلسه 29 لگاريتم (2)   جلسه 30 مدل سازي   جلسه 31 تركيبيات   جلسه 32 احتمال (1)   جلسه 33 احتمال (2)  

 • آموزش جامع ریاضی عمومی تجربی - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع ریاضی عمومی تجربی - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: آرش رحيمي ( 15 سال سابقه تدريس )2. مدرس: آرش رحيمي ( 15 سال سابقه تدريس ) جدول مباحث تدريس در هر جلسه به شرح زير است: شماره DVD شماره جلسه مبحث 1   جلسه 1   آناليز ترکيبي   جلسه 2   احتمال مقدماتي   جلسه 3   احتمال شرطي و توزيع دو جمله اي   جلسه 4   قدر مطلق و جزء صحيح   جلسه 5   ترکيب تابع و معکوس تابع   جلسه 6   معادله درجه دوم 2   جلسه 7   تابع درجه دوم   جلسه 8   دنباله   جلسه 9   تصاعد حسابي و هندسي   جلسه 10   تابع نمايي و لگاريتم   جلسه 11   رشد و زوال   جلسه 12   معادله مثلثاتي 3   جلسه 13   تعريف و فرمول هاي مشتق   جلسه 14   نکات و تکنيک هاي مشتق گيري   جلسه 15   مشتق نمايي ،لگاريتمي و ضمني   جلسه 16   آهنگ متوسط و لحظه اي ،خط مماس و قائم   جلسه 17   نقاط بحراني ، توابع صعودي نزولي ، اکسترمم هاي نسبي   جلسه 18   مشتق دوم و نقاط عطف 4   جلسه 19   مجانب   جلسه 20   تابع درجه سوم   جلسه 21   تابع هموگرافيک و درجه 2 به 1   جلسه 22   رسم نمودار   جلسه 23   هندسه مختصات   جلسه 24   دايره 5   جلسه 25   سهمي   جلسه 26   بيضي   جلسه 27   هذلولي   جلسه 28   انتگرال نامعين   جلسه 29   انتگرال معين   جلسه 30   سطح محصور   جلسه 31   بررسي تست کنکور 93  

 • آموزش جامع ریاضی پایه - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع ریاضی پایه - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: سعيد جلالي ( 20 سال سابقه تدريس )2. مدرس: سعيد جلالي ( 20 سال سابقه تدريس ) مبحث هر جلسه به شرح زير است :  شماره DVD شماره جلسه مبحث DVD 1   جلسه 1   تقسيم چند جمله اي ها و بخش پذيري   جلسه 2   بسط دو جمله اي   جلسه 3   تابع چند جمله اي ومعادله درجه 2   جلسه 4   تابع چند جمله اي و معادله درجه 2   جلسه 5   معادله گنگ و گويا   جلسه 6   حل نامعادله   جلسه 7   تصاعد عددي DVD 2   جلسه 8   تصاعد هندسي و حد مجموع   جلسه 9   تابع ، دامنه ، تساوي تابع   جلسه 10   انتقال ، بازتاب ، انبساط  در نمودار   جلسه 11   اعمال اصلي و ترکيب در توابع   جلسه 12   يکنوايي -تابع زوج و فرد   جلسه 13   تابع 1 به 1 ، وارون تابع   جلسه 14   ب.م.م و ک.م.م DVD 3   جلسه 15   دوره تناوب - تابع جزء صحيح   جلسه 16   لگاريتم - تابع نمايي   جلسه 17   مثلثات -روابط   جلسه 18   مثلثات -روابط   جلسه 19   حل معادله مثلثاتي   جلسه 20   حل معادله مثلثاتي   جلسه 21   توابع وارون مثلثاتي  

 • آموزش جامع ریاضی پایه تجربی - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع ریاضی پایه تجربی - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: آرش رحيمي ( 15 سال سابقه تدريس )2. مدرس: آرش رحيمي ( 15 سال سابقه تدريس )  مباحث جلسات به شرح زير است : شماره DVD شماره جلسه مبحث DVD 1   جلسه 1   تعيين علامت و حل نامعادلات   جلسه 2   تعريف تابع و تعيين دامنه و برد   جلسه 3   حل معادلات  گويا و گنگ   جلسه 4   رسم و انتقال نمودار   جلسه 5   تصاعد حسابي   جلسه 6   تصاعد هندسي DVD 2   جلسه 7   زوايا ، شناخت دايره مثلثاتي ، تعيين مقادير   جلسه 8   دوره تناوب و تابع مثلثاتي   جلسه 9   کاربردهاي مثلثات   جلسه 10   مثلثات سال سوم (α±β)   جلسه 11   ماتريس و دستگاه معادلات   جلسه 12   متغيرهاي تصادفي و جدول توزيع فراواني -1 DVD 3   جلسه 13   متغيرهاي تصادفي و جدول توزيع فراواني -2   جلسه 14   شاخص هاي مرکزي و پراکندگي   جلسه 15   حد مقدماتي و نمودار   جلسه 16   انواع رفع ابهام   جلسه 17   حد بي نهايت و حد دربي نهايت   جلسه 18   پيوستگي DVD 4   جلسه 19   فصل1هندسه 1   جلسه 20   فصل 2 هندسه 1(بخش اول )   جلسه 21   فصل 2هندسه 1(بخش دوم )   جلسه 22   فصل 3 هندسه 1   جلسه 23   فصل 4 هندسه 1(بخش اول )   جلسه 24   فصل 4 هندسه 1(بخش دوم )

 • آموزش جامع زیست شناسی ژنتیک فرهادیان -رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع زیست شناسی ژنتیک فرهادیان -رهپویان دانش و اندیشه

  1.همايش هاي جمع بندي کنکور سراسري2.آخرين نکات درسي از زبان بهترين دبيران تهران3.بهترين ابزار براي جمع بندي مباحث هر درس در آخرين هفته هاي قبل از کنکور سراسري تدريس توسط استاد برنامه ي فرصت برابر جناب آقاي پدرام فرهاديان DVD 1

 • آموزش جامع زیست شناسی گیاهی فرهادیان - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع زیست شناسی گیاهی فرهادیان - رهپویان دانش و اندیشه

  1.همايش هاي جمع بندي کنکور سراسري2.آخرين نکات درسي از زبان بهترين دبيران تهران3.بهترين ابزار براي جمع بندي مباحث هر درس در آخرين هفته هاي قبل از کنکور سراسري تدريس توسط استاد برنامه فرصت برابر جناب آقاي پدرام فرهاديان

 • آموزش جامع زیست پایه1(دوم دبیرستان) - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع زیست پایه1(دوم دبیرستان) - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: علي کرامت ( 17 سال سابقه تدريس )2. مدرس: علي کرامت  ( 17 سال سابقه تدريس ) جدول مباحث تدريس در هر جلسه به شرح زير است: شماره DVD شماره جلسه مبحث 1   جلسه 1 مولکول هاي زيستي   جلسه 2 سفري به درون سلول(1)   جلسه 3 سفري به درون سلول(2)   جلسه 4 بافت هاي جانوري   جلسه 5 بافت هاي گياهي 2   جلسه 6 تغذيه و گوارش (1)   جلسه 7 تغذيه و گوارش (2)   جلسه 8 تنفس (1)   جلسه 9 تنفس( 2)   جلسه 10 گردش مواد در جانوران   جلسه 11 قلب انسان 3   جلسه 12 رگ هاي خوني و خون   جلسه 13 گردش مواد در گياهان   جلسه 14 دفع مواد زايد و کليه   جلسه 15 حرکت( 1)   جلسه 16 حرکت( 2)

 • آموزش جامع زیست پایه2(سوم دبیرستان) - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع زیست پایه2(سوم دبیرستان) - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: علي کرامت ( 17 سال سابقه تدريس )2. مدرس: علي کرامت ( 17 سال سابقه تدريس ) جدول مباحث تدريس در هر جلسه به شرح زير است:   شماره DVD شماره جلسه مبحث DVD 1   جلسه 1   ايمني بدن (دفاع اختصاصي و غيراختصاصي)   جلسه 2   اختلال در دستگاه ايمني + نورون و پتانسيل عصبي   جلسه 3   دستگاه عصبي انسان   جلسه 4   دستگاه عصبي جانوران + حواس در جانوران   جلسه 5   حواس در انسان DVD 2   جلسه 6   تنظيم هورموني   جلسه 7   انواع هورمون و عملکرد آنها   جلسه 8   ماده ژنتيکي 1   جلسه 9   ماده ژنتيکي 2   جلسه 10   تقسيم سلولي و کروموزوم   جلسه 11   چرخه ي سلولي و ميتوز DVD 3   جلسه 12   ميوز1 (تقسيم ميوز + گامت زايي)   جلسه 13   ميوز2 (نشانگان داون + انواع توليدمثل)   جلسه 14   ژنتيک 1( مفاهيم)   جلسه 15   ژنتيک 2(احتمالات)   جلسه 16   ژنتيک 3(گروه خوني و بيماري ها)   جلسه 17   ژنتيک 4(دودمانه) DVD 4   جلسه 18   ژنتيک 5 (پرندگان و حشرات)   جلسه 19   توليدمثل در گياهان 1   جلسه 20   توليدمثل در گياهان2   جلسه 21   رشدو نمو درگياهان   جلسه 22   هورمون هاي گياهي   جلسه 23   رشد و نمو در جانوران + دستگاه توليدمثلي مرد   جلسه 24   دستگاه توليدمثلي زن + رشد و نمو جنين  

 • آموزش جامع زیست پیش دانشگاهی -رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع زیست پیش دانشگاهی -رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: علي کرامت ( 16 سال سابقه تدريس )2. مدرس: علي کرامت ( 16 سال سابقه تدريس ) مباحث هر جلسه به شرح زير است:  شماره DVD شماره جلسه مبحث DVD 1   جلسه 1   کشف ماهيت ژن و معرفي ساختار ژن   جلسه 2   رونويسي   جلسه 3   ترجمه   جلسه 4   تنظيم بيان ژن و جهش   جلسه 5   مهندسي ژنتيک   جلسه 6   کاربرد مهندسي ژنتبک DVD 2   جلسه 7   پيدايش و گسترش حيات   جلسه 8   پيدايش و گسترش جانوران و نظريه داروين   جلسه 9   شواهد گوناگوني در جانداران   جلسه 10   تعادل هاردي-واينبرگ   جلسه 11   عوامل تغيير دهنده جمعيت ها   جلسه 12   اثر انتخاب طبيعي روي صفات و استمرارگوناگوني در جمعيت DVD 3   جلسه 13   گونه   جلسه 14   پويايي در جمعيت ها و اجتماعات زيستي   جلسه 15   روابط بين موجودات و اثر رقابت در شکل گيري جمعيت ها   جلسه 16   رفتار شناسي   جلسه 17   مراحل نوري فتوسنتز   جلسه 18   مراحل تاريکي فتوسنتز DVD 4   جلسه 19   تنفس هوازي   جلسه 20   تنفس بي هوازي   جلسه 21   ويروس ها و باکتري ها   جلسه 22   آغازيان (1)   جلسه 23   آغازيان (2)   جلسه 24   قارچ ها  

 • آموزش جامع شیمی پایه - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع شیمی پایه - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: علي سلوکي ( 8 سال سابقه تدريس )2. مدرس: علي سلوکي ( 8 سال سابقه تدريس ) مباحث هر جلسه به شرح زير است : شماره DVD شماره هر جلسه مباحث DVD 1   جلسه 1   مطالعه ساختار ماده و ذره هاي سازنده اتم   جلسه 2   عدد جرمي و اتمي -طيف نشري خطي و مدل بور   جلسه 3   مدل کوانتومي اتم   جلسه 4   آرايش الکتروني   جلسه 5   حل تست هاي بخش اول   جلسه 6   جدول تناوبي و بررسي گروه ها   جلسه 7   ادامه بررسي گروه هاي جدول تناوبي   جلسه 8   روند تناوبي -شعاع ، يونش و الکترونگاتيوي   جلسه 9   حل تست هاي بخش دوم   جلسه 10   قاعده هشتايي و ترکيب هاي يوني DVD 2   جلسه 11   خواص ترکيب هاي يوني و انرژي شبکه بلور   جلسه 12   فرمول نويسي و نام گذاري ترکيب هاي يوني -آب تبلور   جلسه 13   ترکيب هاي کووالانسي و پيوندهاي کووالانسي   جلسه 14   ساختار لوييس   جلسه 15   عدد اکسايش و نام گذاري-شکل هندسي مولکولها   جلسه 16   مولکول هاي قطبي و ناقطبي- نيروهاي بين مولکولي   جلسه 17   حل تست هاي بخش سوم و چهارم   جلسه 18   کربن -ترکيبات آلي و آلکان هاي راست زنجير   جلسه 19   آلکان هاي شاخه دار -آلکن ها   جلسه 20   آلکين ها -هيدروکرين هاي حلقوي DVD 3   جلسه 21   گروه هاي عامل - در آزمايشگاه شيمي   جلسه 22   حل تست هاي بخش پنجم   جلسه 23   معادله -موازنه و انواع واکنش   جلسه 24   ادامه انواع واکنش   جلسه 25   استوکيومتري فرمولي و استوکيومتري واکنش   جلسه 26   درصد خلوص- گازها - واکنش دهنده محدودکننده   جلسه 27   بازده -استوکيومتري و زندگي   جلسه 28   حل تست هاي بخش اول   جلسه 29   مباني ترموديناميک   جلسه 30   انرژي دروني و قانون اول DVD 4   جلسه 31   آنتالپي   جلسه 32   اندازه گيري گرماي واکنش   جلسه 33   آنتروپي -پيشرفت واکنش و انرژي آزاد   جلسه 34   حل تست هاي بخش دوم   جلسه 35   مباني محلول ها   جلسه 36   برهم کنش هاي بين ذره اي و علت انحلال   جلسه 37   انحلال گازها و انواع غلظت   جلسه 38   استوکيومتري در محلول ها   جلسه 39   الکتروليت و خواص کوليگاتيو   جلسه 40   کلوئيد و سوسپانسيون   جلسه 41   حل تست هاي بخش سوم  

 • آموزش جامع شیمی چهارم کنکور - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع شیمی چهارم کنکور - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: امير قاسمي ( 8 سال سابقه تدريس )2. مدرس: امير قاسمي ( 8 سال سابقه تدريس ) مباحث هر جلسه به شرح زير است : شماره DVD شماره هر جلسه مبحث DVD 1   جلسه 1   مفاهيم اوليه و نمودار غلظت – زمان   جلسه 2   مسايل سرعت   جلسه 3   قانون سرعت و  عوامل موثر بر سرعت   جلسه 4   سازو کار واکنش هاي شيميايي   جلسه 5   مفاهيم تعادل DVD 2   جلسه 6   مسايل تعادل   جلسه 7   تفسير k / خارج قسمت(Q)   جلسه 8   عوامل موثر بر تعادل / فرآيند هابر   جلسه 9   نظريه هاي اسيد و باز   جلسه 10   اسيد و بازهاي قوي و ضعيف، مفاهيم Ph    DVD 3   جلسه 11   مسايل Ph   جلسه 12   عوامل موثر بر ph / شناساگرها   جلسه 13   آبکافت/ اسيد و بازهاي آلي   جلسه 14   بافر   جلسه 15   مفاهيم اکسايش – کاهش DVD 4   جلسه 16   اکسايش الکل ها   جلسه 17   رقابت فلزات / سلول گالواني   جلسه 18   سلول سوختي/خوردگي   جلسه 19   سلول الکتروليتي / برقکافت   جلسه 20   استخراج Al / آبکاري / پالايش مس

 • آموزش جامع عربی اختصاصی - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع عربی اختصاصی - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: محسن خسروآبادي ( 14 سال سابقه تدريس )2. مدرس: محسن خسروآبادي  ( 14 سال سابقه تدريس ) جدول مباحث تدريس در هر جلسه به شرح زير است: شماره DVD شماره جلسه مبحث 1   جلسه 1 اسم از نظرجنس ( مذکر و مونث ) و مطابقت فعل با فاعل   جلسه 2 اسم موصول و عائد صله + ضمير فصل   جلسه 3 نواسخ ( أفعال مقاربه )   جلسه 4 اعداد+تصغير و نسبت   جلسه 5 توابع ( بدل ، عطف بيان ، تأکيد )   جلسه 6 اسلوب تعجب   جلسه 7 أساليب ( مدح و ذم ) و ( إغراء و تحذير )   جلسه 8 تمييز و أصل تمييز 2   جلسه 9 مفعول له ( لاجله ) و المستثني بغير   جلسه 10 فعل از نظرحروف أصلي ( رباعي مجرد و مزيد )   جلسه 11 فعل مهموز و مضاعف   جلسه 12 إعلال در بابهاي ثلاثي مزيد   جلسه 13 الإعلال و التحليل الصرفي   جلسه 14 بلاغت 1 (تأکيدات جمله؛ حصر؛ تشبيه و انواع آن)   جلسه 15 بلاغت 2 (جناس؛ سجع؛ طباق)   جلسه 16 تکنيک هاي ترجمه 1   جلسه 17 تکنيک هاي ترجمه 2  

 • آموزش جامع عربی کنکور - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع عربی کنکور - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: عمّار تاج‌بخش ( 13 سال سابقه تدريس )2. مدرس: عمّار تاج‌بخش ( 13 سال سابقه تدريس ) جدول مباحث تدريس در هر جلسه به شرح زير است: شماره DVD شماره جلسه مبحث DVD 1   جلسه 1   فعل از لحاظ زمان و صيغه   جلسه 2   تکنيک هاي ترجمه   جلسه 3   ثلاثي مزيد و مجرد   جلسه 4   لازم و متعدي   جلسه 5   معلوم و مجهول   جلسه 6   اعلال   جلسه 7   اعراب فعل مضارع DVD 2   جلسه 8   تحليل الصرفي فعل   جلسه 9   اسم از لحاظ جنس و عدد   جلسه 10   جامد و مشتق   جلسه 11   معرفه و نکره   جلسه 12   معرب و مبني و اسم از لحاظ حرف آخر   جلسه 13   منصرف و غيرمنصرف   جلسه 14   تحليل الصرفي اسم   جلسه 15   اعراب   جلسه 16   مجرورات و توابع DVD 3   جلسه 17   جمله فعليه   جلسه 18   جمله اسميه   جلسه 19   نواسخ   جلسه 20   مفاعيل   جلسه 21   تمييز   جلسه 22   حال   جلسه 23   منادي   جلسه 24   مستثني   جلسه 25   درک مطلب (مفهوم ، تشکيل ، تحليل الصرفي)  

 • آموزش جامع فیزیک پایه - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع فیزیک پایه - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: مهدي غفارلو  ( 12 سال سابقه تدريس )2. مدرس: مهدي غفارلو  ( 12 سال سابقه تدريس ) مباحث هر جلسه به شرح زير است:  شماره DVD شماره جلسه مبحث DVD 1   جلسه 1   شناخت نور، آينه هاي تخت   جلسه 2   پرتو و تصوير در آينه هاي کروي   جلسه 3   معادلات آينه هاي کروي   جلسه 4   پرتو و تصوير در عدسي ها   جلسه 5   معادلات عدسي ها   جلسه 6   ترکيب عدسي ها DVD 2   جلسه 7   شکست نور   جلسه 8   بردار   جلسه 9   کار و انرژي   جلسه 10   ويژگي ماده، چگالي   جلسه 11   فشار   جلسه 12    گرما و انبساط گرمايي DVD 3   جلسه 13    تغيير حالت مواد   جلسه 14   مفاهيم ترموديناميکي، معادله حالت (مخصوص رشته رياضي)   جلسه 15   فرآيندهاي ترموديناميکي (مخصوص رشته رياضي)   جلسه 16   ماشين هاي گرمايي، يخچال (مخصوص رشته رياضي)   جلسه 17   بار الکتريکي DVD 4   جلسه 18   قانون کولن، ميدان الکتريکي   جلسه 19   خازن   جلسه 20   جريان و مقاومت الکتريکي   جلسه 21   توان مصرفي مقاومت، مولد الکتريکي   جلسه 22   مدارهاي الکتريکي DVD 5   جلسه 23   خاصيت و ميدان مغناطيسي   جلسه 24   اثر مغناطيسي جريان الکتريکي   جلسه 25   القاي الکترومغناطيسي   جلسه 26   الگوهاي متنوع سوال در القاي الکترومغناطيس   جلسه 27   خود القايي و جريان متناوب  

 • آموزش جامع فیزیک پیش دانشگاهی - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع فیزیک پیش دانشگاهی - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: نيما نوروزي ( 15 سال سابقه تدريس )2. مدرس: نيما نوروزي ( 15 سال سابقه تدريس ) مباحث هر جلسه به شرح زير است:  شماره DVD شماره جلسه مبحث DVD 1   جلسه 1   مفاهيم اوليه حرکت و انواع آن   جلسه 2   بررسي نمودارهاي انواع حرکت و تکنيک هاي مربوط به آنها   جلسه 3   حرکت سقوط آزاد و تکنيک هاي مربوط به آن   جلسه 4   حرکت در دو بعد   جلسه 5   حرکت پرتابي (ويژه دانش آموزان رشته رياضي) DVD 2   جلسه 6   انواع نيروها و قوانين نيوتن   جلسه 7   سطح شيبدار و تکنيک هاي ديناميکي   جلسه 8   ادامه تکنيک هاي ديناميکي و تکانه   جلسه 9   مفاهيم اوليه حرکت دايره اي و بررسي انواع آن   جلسه 10   ادامه بررسي انواع حالات حرکت دايره اي و حرکت ماهواره DVD 3   جلسه 11   مفاهيم اوليه حرکت نوساني دايره مثلثاتي ودايره مثلثاتي   جلسه 12   تکنيک حل مسائل حرکت نوساني و نمودارهاي آن   جلسه 13   انواع انرژي در حرکت نوساني   جلسه 14   مفاهيم اوليه موج   جلسه 15   حل نمونه سوال و تست   جلسه 16   امواج ايستاده DVD 4   جلسه 17   مفاهيم صوت و لوله هاي صوتي   جلسه 18   شدت صوت و تراز شدت صوت   جلسه 19   اثر دوپلر (ويژه دانش آموزان رشته رياضي)   جلسه 20   مفاهيم امواج الکترومغناطيسي   جلسه 21   آزمايش يانگ   جلسه 22   نظريه کلاسيک و جديد + تابش +نظريه پلانک DVD 5   جلسه 23   پديده فوتوالکتريک   جلسه 24   طيف اتمي هيدروژن + الگوهاي اتمي   جلسه 25   فيزيک حالت جامد   جلسه 26   ساختار هسته و انرژي بستگي هسته   جلسه 27   پرتوزايي هسته و نيمه عمر  

/
نمایش 1 تا 20 (از 113 محصول)
سازندگان
 • انتشارات بیست
 • اندیشمند
 • اندیشه فائق
 • بارسا
 • تخته سیاه
 • جویا مجد
 • خانه زیست شناسی
 • خط سفید
 • خوشخوان
 • خیلی سبز
 • دنیای ریاضی
 • رهپویان دانش و اندیشه
 • شبقره
 • علمی فار
 • مبتکران
 • مزینانی
 • مشاوران آموزش
 • منتشران
 • مهر و ماه
 • نشر الگو
 • نشر جوکار
 • نشر دریافت
 • کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
 • کاگو
 • کلک معلم
 • گاج
 • گل واژه
نظر سنجي
کدام تیم قهرمان لیگ برتر میشود؟
 •   استقلال
 •   پرسپولیس
 •   سایر تیمها
AmazingCounters.com